Het uitfaseren van cookies, opbouwen van first party data en het toenemende belang van branding

Met de toenemende datawetgeving, zoals de GDPR en AVG, moeten bedrijven, ondernemers en marketeers hun aanpak heroverwegen. Het verzamelen van gegevens wordt complexer en het plaatsen van cookies wordt aan strikte regels gebonden. Hierdoor wordt branding steeds belangrijker voor veel organisaties en ondernemers. 

Privacy is een groot goed 

Privacy is een groot goed. Personen hebben het recht om zelf te bepalen welke informatie over hen wordt verzameld, wie er toegang toe heeft en hoe deze informatie wordt gebruikt. Dit soort regels zijn vastgelegd in onder andere Europese regelgeving zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) of in goed Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Regelgeving maakt data verzamelen ingewikkelder

Voor marketeers en mediabedrijven zoals wij betekent dat dat we goed op moeten letten wat we doen. Jaren geleden mochten we nog allerlei gegevens verzamelen die we vervolgens konden gebruiken om mensen specifiek te kunnen targeten, de huidige en toekomstige regelgeving maakt dat ingewikkelder. Daarom moet u als marketeer of onderneming op een andere manier data verzamelen én wordt bovendien branding steeds belangrijker. 

Cookies plaatsen is aan regels gebonden

Het gebruik van cookies voor het bijhouden van gebruikersgedrag, advertentietargeting en personalisatie van content wordt bijvoorbeeld steeds verder uitgefaseerd. Als ondernemer heeft u van uw gebruikers expliciete toestemming nodig voordat u cookies kunt plaatsen en gebruiken. 

Gebruikers moeten duidelijk worden geïnformeerd over welke cookies worden gebruikt, waarvoor ze worden gebruikt en welke gegevens worden verzameld. Toestemming moet vrijwillig, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn. Gebruikers moeten bijvoorbeeld ook de mogelijkheid hebben om hun toestemming voor het gebruik van cookies in te trekken. 

First-party en third-party cookies 

We kunnen een onderscheid maken tussen first-party cookies, die worden geplaatst door de website die de gebruiker bezoekt (uw eigen website dus), en third-party cookies, die worden geplaatst door andere domeinen dan de bezochte website (zoals door adverteerders, analyse-tools, social media en trackingcookies). Over het algemeen is de privacyregelgeving voor third-party cookies een stuk strenger dan voor first-party cookies.

First-party data 

Als we het iets breder trekken, kunnen we praten over first-party data. Dan hebben we het niet alleen over cookies, maar over alle soorten gegevens die u rechtstreeks verzamelt vanuit uw eigen interacties met klanten of gebruikers (dat is dus ook online).  

Denk aan informatie die verzameld wordt via directe interacties zoals websitebezoeken, aankopen, abonnementen op nieuwsbrieven en enquêtes. First party data is waardevol omdat het u als organisatie in staat stelt om inzicht te krijgen in het gedrag, de voorkeuren en de behoeften van uw klanten. En daarmee kunt u een betere ervaring, een beter product of een betere dienst aanbieden. Ook kunt u daarmee uw marketingactiviteiten verbeteren en bijvoorbeeld uw advertenties optimaliseren. 

Voor het verzamelen van first-party data heeft u doorgaans geen expliciete toestemming nodig van uw gebruikers. De gebruiker heeft namelijk al gekozen om met uw organisatie in interactie te treden, wat impliciet toestemming impliceert om de noodzakelijke gegevens te verzamelen en te gebruiken voor de specifieke doeleinden van die interactie.

Maar, toch is het wel verstandig transparant te zijn over uw dataverzameling en het bijvoorbeeld vast te leggen in een duidelijk privacy-statement.

Tips voor het opbouwen van first-party data 

First-party data is dus erg waardevol. Hoe verzamelt u deze informatie? Dat kan onder andere op de volgende manieren:

  • Website-interacties: Op uw website kunt u gebruikersgegevens verzamelen. Denk aan het verzamelen van informatie wanneer gebruikers zich registreren, inloggen, aankopen doen, formulieren invullen, zich abonneren op nieuwsbrieven of opmerkingen achterlaten.
  • Klantaccounts: Heeft u klantaccounts, dan kunt u waardevolle gegevens verzamelen wanneer klanten zich registreren en hun profielen bijwerken. Denk aan persoonlijke informatie, aankoopgeschiedenis, voorkeuren of verlanglijstjes.
  • E-mailmarketing: E-mailmarketing biedt ook de mogelijkheid om first-party data op te bouwen. Wanneer gebruikers zich inschrijven voor nieuwsbrieven of andere e-mailcommunicatie, kunt u gegevens zoals e-mailadressen, naam en adres verzamelen.
  • Klantenservice-interacties: Heeft u een klantenservice? Hier kan natuurlijk informatie worden verzameld en worden bijgehouden in een CRM-systeem.

Het toenemende belang van branding

Het verzamelen van data wordt dus moeilijker en deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten. Daarom wordt het belang van branding steeds groter. Door uw naamsbekendheid te vergroten, profiteert u van onderstaande voordelen.

Vertrouwen opbouwen

Met de toename van privacybewustzijn en gegevensbeschermingseisen is vertrouwen een essentieel element geworden in de relatie tussen merken en consumenten. Een sterke branding helpt bij het opbouwen van vertrouwen door consistentie, transparantie en betrouwbaarheid uit te stralen. Het geeft consumenten het gevoel dat ze met een betrouwbaar merk te maken hebben dat hun privacy respecteert.

Differentiatie en loyaliteit

In een tijd waarin uw klanten worden overspoeld met informatie en keuzemogelijkheden, helpt een sterke branding om een merk te onderscheiden van de concurrentie. Het creëren van een unieke merkidentiteit en het communiceren van kernwaarden en voordelen kan leiden tot een grotere loyaliteit bij klanten. 

Emotionele connectie

Een sterke branding gaat verder dan alleen producten en functionaliteit. Het gaat ook om het opbouwen van een emotionele connectie met uw doelgroep. Door middel van een goed doordachte branding kunt u als organisatie een positieve merkervaring creëren die aansluit op de emotionele waarden van uw doelgroep. 

Conclusie: branding steeds belangrijker in tijdperk van toenemende privacy-wetgeving

De privacy-wetgeving is de afgelopen jaren flink veranderd en de verwachting is dat deze de komende jaren nog strenger zal worden. U kunt zelf nog zeker een hoop gegevens verzamelen in de vorm van first-party data, maar branding wordt een steeds belangrijker middel voor veel organisaties. Met branding heeft u een strategisch hulpmiddel 

in handen om vertrouwen, differentiatie, loyaliteit en emotionele connectie met consumenten op te bouwen.

Het opbouwen van naamsbekendheid kan bij uitstek met bijvoorbeeld display advertising, digital out of home advertising, outstream video of native advertising. Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem contact met ons op!

Ook interessant voor u

This Play Media © Privacybeleid