Het belang van een goede doelgroep bij adverteren

Een effectieve mediacampagne is afhankelijk van vele factoren. We beginnen dan ook niet zomaar een mobiele display campagne. Onze media-adviseurs denken graag op voorhand met u mee over de doelen, doelgroep, de boodschap en de timing van de campagne. Zo weten we zeker dat we de juiste dingen doen, die bijdragen aan het bereiken van uw bedrijfsdoelstellingen.

Effectief adverteren: meer dan bereik inkopen 

In dit blog gaan we in het bijzonder in op de doelgroep. Een doelgroep die op de juiste manier is afgebakend is cruciaal voor een succesvolle campagne. De doelgroep moet niet te sterk afgebakend zijn, maar ook niet te ruim. Het is de kunst om dit precies zo te doen dat je die mensen bereikt die je wilt bereiken. Én dat je ook nog voldoende bereik over hebt om goed te kunnen adverteren.

Moeders met jonge kinderen

Een voorbeeld: een sportschool in de binnenstad van Utrecht heeft een speciaal programma ontwikkeld voor moeders met kinderen tot 8 jaar. Deze kunnen op doordeweekse dagen op vrouwen gerichte groepslessen volgen. Een oppasdienst voor de kinderen zit bij de service in.

Voor een dergelijk product is mobile display advertising perfect: je kunt snel gericht bereik opbouwen. De doelgroepbepaling is daarbij wel kritiek. Als we bijvoorbeeld targeten op moeders in de stad Utrecht, pakken we een te groot publiek. Dan bereiken we mensen die we niet willen bereiken. De kans is namelijk klein dat een moeder uit Zuilen of Overvecht naar de binnenstad wil afreizen om te sporten. En als we op alle moeders targeten, bereiken we ook de vrouwen met kinderen ouder dan 8 jaar. Die zoeken we niet voor deze campagne.  

Een scherpere doelgroepbepaling

Dus bakenen we de doelgroep iets scherper af. Als locatie geven we de binnenstad van Utrecht in. We kunnen niet targeten op de leeftijd van de kinderen (die data is op de meeste advertentieplatformen niet beschikbaar), maar vaak wel op de leeftijd van de moeder. We hebben de meeste kans een moeder met kleine kinderen te treffen als we inzetten op moeder tussen de 25 en 40 jaar. Onze doelgroep wordt dus: moeders, woonachtig in de binnenstad van Utrecht, tussen de 25 en 40 jaar. En om de doelgroep helemaal scherp te stellen, geven we ook nog een interesse in sport in. Zo komen we op een goed afgebakende doelgroep, met voldoende bereik.

Op deze manier zetten we elke euro in de campagne effectief in. We weten namelijk dat we alleen mensen bereiken die potentieel geïnteresseerd zijn in het aanbod van de sportschool. Door op deze manier een doelgroep af te bakenen vergroten we de kans op conversies en verlagen we het te spenderen bedrag.

Bovendien kunnen we de media-inzet combineren met Google Ads, content marketing en Facebook advertising voor een optimaal bereik.

Geotargeting voor hyperlokale benadering 

Bij This Play Media is het afbakenen van de doelgroep een specialisme. Daarbinnen is geotargeting een belangrijke troef in onze dienstverlening. Met geotargeting kunnen we namelijk hyperlokaal targeten. Dat kan u enorm helpen in de doelgroepbenadering. Zo kunt u ervoor kiezen om alleen rond hogescholen te adverteren als u HBO studenten wilt bereiken. Of u kiest voor lokaal targeten rond een evenement of juist bij de vestigingen van de concurrent. In het geval van jonge moeders kunnen we natuurlijk ook succesvol rond kinderdagverblijven en basisscholen targeten!

Wij helpen u uw doelgroep te bereiken en activeren 

Wilt u meer weten over doelgroepbepaling en hoe we u kunnen helpen uw doelgroep te bereiken en te activeren? Onze media-adviseurs komen graag vrijblijvend bij u langs.

This Play Media © Privacybeleid